• اسلایدر1

  • نجم آسیا

Loading
امروزه اداره کسب و کارهای اینترنتی نیازمند سازمانی منسجم، قدرتمند و متخصص است. مؤسسه نجم آسیا که ۱۰۰% سهام آن متعلق به بخش خصوصی است در راستای فعالیت در این حوزه به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده است. ماحصل این فعالیتها مالکیت صدها وب سایت فعال در فضای مجازی است که بخشی از این وب سایتها در این سایت معرفی شده است. این وب سایت مرجع رسمی اطلاع رسانی مؤسسه نجم آسیا بوده و کلیه اخبار و اطلاعات قابل استناد از طریق این وب سایت منتشر می شود. مؤسسه نجم آسیا همچنین مالک هزاران دامنه منحصر به فرد است. برنامه ای مدون برای راه اندازی این دامنه ها طراحی شده و در مسیر زمانی برنامه ریزی شده، هر یک از این وب سایتها نقش مؤثری را در رسیدن مؤسسه نجم آسیا به اهداف خود، بازی خواهد کرد.